OSS-Organisationstjänst ab (på finska OSS-Järjestöpalvelut) är ett aktiebolag som ägs av de nationella, partipolitiskt obundna förbunden för intressebevakning för högskolestuderande Studerandenas Idrottsförbund (OLL) rf, Finlands studerandekårers förbund - SAMOK rf och Finlands studentkårers förbund (FSF) rf. Bolaget äger kontorsutrymmen i Kampen i Helsingfors. OLL, SAMOK, FSF samt Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus hyr sina lokaler av OSS. Bolaget producerar centralt tjänster för organisationerna. Tjänsterna omfattar administration av fastigheten och lokaler, kontors- och ikt-tjänster samt översättning.

OSS personal består för närvarande av:
byråsekreterare Pauliina Voutilainen, 044 7800 207
översättare Petra Nysten
översättare Maarit Ruhanen, 040 7088 900
ekonomikoordinator Malla Salmitie, 044 7800 204
verkställande direktör Aino Pekkarinen, 044 7800 202

Vi nås per e-post på fornamn.efternamn@oss-jarjestopalvelut.fi.
Comments